Adxstudio

W ostatnich tygodniach w internetach pojawiło się sporo szumu, związanego z zakupem przez Microsoft firmy Adxstudio (https://www.adxstudio.com ), zajmującej się między innymi tworzeniem oraz rozwojem systemów portali oraz narzędziami ALM współpracującym z naszym ulubionym CRM-em. Pochwał oraz entuzjazmu związanego z tą decyzją było co niemiara. Co ciekawe bardzo szybko okazywało się, że większość chwalących (włączając w to pracowników polskiego oddziału MS) nie do końca wie, czym owo „adeiks studio” właściwie jest. Ponieważ niżej podpisany należał do grona ignorantów, którzy nie zetknęli się wcześniej z tym produktem, czym prędzej podjął decyzję o konieczności uzupełnienia wiedzy w omawianym temacie.

Informacje zdobyta w czasie kilkugodzinnej sesji (obejmującej instalację, przeklinanie się przez podstawowe funkcjonalności oraz proste modyfikacje systemu) przedstawiają się następująco:

  • ADX Studio jest to system CMS, którym zarządzamy z poziomu systemu CRM (zbiór dodatkowych encji, obiektów, workflows).
  • Produkt jest dostarczamy w formie solucji zarządzalnych, które instalujemy z poziomu CRM (żeby skorzystać z dostarczanego w ramach ww. rozwiązań wizarda wymagane jest połączenie z internetem).
  • Wraz z rozwiązaniami CRM otrzymujemy projekt aplikacji webowej Visual Studio (niestety jest to ASP.NET Web Forms), który możemy dowolnie modyfikować. Projekt ten tworzy część „portalową” Adxstudio.
  • Za pomocą instalatora możemy utworzyć kilka predefiniowanych portali, zbudowanych w oparciu o ww. aplikację ASP.NET, które dostarczane są wraz z produktem (m.in. Company Portal, Community Portal, Retail, Goverment, itp.) . Szczegółową listę portali wraz z opisem ich funkcjonalności możecie znaleźć na stronach producenta.
  • Odnośnie ceny – informacje na ten temat znajdują się pod tym adresem: https://www.adxstudio.com/adxstudio-portals/pricing/). Czy prawie 12 000 USD za licencję na system CMS to dużo każdy musi odpowiedzieć sobie sam.

adx1

adx2

Ściągnięcie oraz instalacja wersji trial produktu, dostępnej na stronie producenta (https://demo.adxstudio.com/ ) nie przysporzyła mi jakichkolwiek problemów. Wymagane jest do tego założenie konta na stronie producenta. Dla tych, którzy mentalnie wyemigrowali do chmury i nie zamierzają brudzić sobie rąk instalowaniem czegokolwiek na własnej maszynie (chociażby wirtualnej) istnieje również demonstracyjna wersja on-line. Jeżeli ktoś zdecyduje się (podobnie jak ja) na instalację wersji on-premise – oto krótka lista rzeczy, o których należy pamiętać:

  • W pliku web.config uruchamianego portalu musimy zmodyfikować parametry „ConnectionString” oraz „WebSiteName” w taki sposób, aby wskazywały one na organizację CRM dla której instalujemy aplikację.
  • W systemie CRM musimy zarejestrować klucz, który otrzymamy mailowo po ściągnięciu wersji TRIAL. Instrukcję tego, jak to zrobić znajdziecie tutaj: https://community.adxstudio.com/products/adxstudio-portals/installation-operations-guide/registering-license-keys/. Pominięcie tego kroku skutkować będzie tajemniczymi błędami na portalu, wskazującymi na wszystkie możliwe problemy, poza brakiem klucza licencyjnego.
  • Jeżeli do uruchomienia portalu wykorzystujemy serwer IIS Express w pliku web.config w sekcji „staticContent” dodajemy następującą linię: „<remove fileExtension=”.woff2″/>. Cała sekcja powinna wyglądać w następujący sposób:
1
2
3
4
5
<staticContent>
<clientCache cacheControlCustom="public" cacheControlMaxAge="7.00:00:00" cacheControlMode="UseMaxAge"/>
<remove fileExtension=".woff2"/>
<mimeMap fileExtension=".woff2" mimeType="application/font-woff2"/>
</staticContent>
<staticContent>
<clientCache cacheControlCustom="public" cacheControlMaxAge="7.00:00:00" cacheControlMode="UseMaxAge"/>
<remove fileExtension=".woff2"/>
<mimeMap fileExtension=".woff2" mimeType="application/font-woff2"/>
</staticContent>
Total Views: 1961 ,