CRM BugZone: „ReferenceError: navBarData is not defined”

Ww. błąd pojawił się w moim systemie po imporcie dostosowań z CRM 2013 (on-premise, wersja 6.1), do CRM 2015 OnLine (wersja 7.1.1). Uniemożliwiał on otwieranie formatek jednej z customowych encji, które były przenoszone między systemami. CRM wyświetlał komunikat: „Trwa ładowanie logiki biznesowej”. Następnie, niczym niedźwiedź brunatny, zapadał w zimowy sen.

Opisaną powyżej sytuację możemy „ogarnąć” w następujący sposób:

  1. Otwieramy importowany plik „customization.xml” i znajdujemy sekcję odpowiedzialna za opis formatki encji w przypadku której występują problemy (<FormXml>…</FormXml>).
  2. Zmieniamy wartość parametru „shownavigationbar” (linia: „<form shownavigationbar=”false”>”) na „true”.
  3. Importujemy ponownie solucję na środowisko docelowe, publikujemy zmiany oraz (koniecznie!) czyścimy pamięć podręczną przeglądarki.

Koniec. Działa.

Na stronach MSDN znajdziecie tabelę zgodności wersji systemów CRM pod kątem formatów  plików dostosowań. Niestety jak widać na powyższym przykładzie, system wymaga w niektórych przypadkach delikatnej pomocy w tym temacie :).

Total Views: 8726 ,