Wspólne konto dla usług Office 365 oraz Dynamics CRM On-Line w wersji 30-dniowej

Usługi Office 365 oraz Dynamics CRM w wersji On-Line oferują możliwość założenia konta w wersji TRAIL, dającego możliwość testowego korzystania z ww. usług przez 30 dni. Z całą pewnością większość osób zajmujących się omawianymi systemami przynajmniej 1 raz korzystała z tej opcji, umożliwiającej przetestowanie funkcjonalności usług, zachowania pisanego kodu w przypadku hostingu w chmurze Microsoft lub na potrzeby zaprezentowania ww. usług potencjalnym klientom.

Oczywiście, wygodne byłoby posiadanie wspólnego konta testowego pozwalającego na korzystanie zarówno z usług pakietu Office 365 (poczta, komunikator, SharePoint) jak i systemu CRM. Niestety w momencie zakładania konta Office 365 na potrzeby CRM’a (za pośrednictwem strony: https://portal.office.com/Signup/Signup.aspx?OfferId=E070C229-C45D-433d-874A-6B5B3C54B291&dl=CRMSTANDARD) jedyną aktywną usługą w chmurze poza CRM jest Azure Active Directory (z wiadomych powodów). Z kolei interfejs administracyjny usługi Office 365 w wersji TRIAL nie pozwala na dodanie 30-dniowej wersji CRM. Do wyboru mamy w tym przypadku jedynie wersje komercyjne. Co więcej, przechodząc na ww. stronę (pozwalającą na uruchomienie usługi CRM On-Line w wersji próbnej) jesteśmy informowani, że dla konta na które jesteśmy zalogowani usługa o którą prosimy nie jest dostępna!

W jak sposób założyć w takim razie jednocześnie 30-dniowe, wspólne konto Office 365 oraz CRM On-Line? Kroki prowadzące do upragnionego celu są następujące:

  1. Zakładamy 30-dniowe konto usługi Office 365 dla firm. Po założeniu konta spokojnie czekamy na konfigurację wszystkich usług.
  2. Wylogowujemy się z konta dla którego założyliśmy testową usługę Office 365 (możemy od razu przejść na stronę https://portal.office.com/Signup/Signup.aspx?OfferId=E070C229-C45D-433d-874A-6B5B3C54B291&dl=CRMSTANDARD, zostaniemy wówczas powiadomieni o konieczności wylogowania się z istniejącego konta Office 365.
  3. Po wylogowaniu na ww. stronie wybieramy opcję „Dodaj do istniejącej subskrypcji – Zaloguj”. O dziwo po ponownym zalogowaniu na konto, z którego przed chwilą się wylogowaliśmy za pomocą przycisku zaznaczonego na zdjęciu poniżej system bez problemu pozwala na dodanie testowej, 30-dniowej wersji systemu CRM do naszych usług.

Blog

Total Views: 2933 ,