CRM BugZone (odc. 2): The import file is invalid. […] 'The 'unmodified’ attribute is not declared.’

Jeżeli jesteście szczęśliwymi użytkownikami systemu Dynamics CRM 2016…

Jeżeli Wasz system produkcyjny znajduje się w chmurze Microsoft (poziom szczęścia rośnie :))…

Jeżeli przypadkiem będziecie musieli zaimportować dostosowania z ww. środowiska do systemu on-premise….

…to prawdopodobnie napotkacie na następujący błąd:

The import file is invalid. XSD validation failed with the following error: 'The 'unmodified’ attribute is not declared.’

Co należy uczynić w powyższym przypadku? Po pierwsze – nie panikować :). Po drugie – otworzyć w dowolnym edytorze importowany plik customizations.xml i usunąć z niego wszystkie wystąpienia atrybutu: unmodified=”1″. Następnie należy zapisać plik, dołączyć go do archiwum *.zip z którego pochodzi i ponownie podjąć próbę importu.

Mądre głowy w internetach twierdzą, że do osiągnięcia sukcesu wystarczy usunięcie ww. atrybutu dla następujących węzłów:

  • Savedquery
  • Visualization
  • ConnectionRole

Ponieważ niżej podpisany jest jednak leniwy, zawsze „czyści” cały plik customization.xml z nadmiarowej informacji za pomocą magicznej kombinacji przycisków „Ctrl+H”. Nie psuje to pliku importu, natomiast zajmuje dużo mniej czasu, niż mozolne przebijanie się przez jego wszystkie węzły.

Total Views: 2283 ,