Niewidzialne zależności procesu biznesowego w aplikacji sterowanej modelem

W czasie życia systemu opartego o platformę Power Apps często pojawia się sytuacja, w której musimy usunąć utworzone wcześniej, niestandardowe komponenty, na przykład zaimplementowane procesy biznesowe (Business Process Flows). Właśnie w czasie próby pozbycia się z systemu ww. obiektu spotkała mnie dziś niespodzianka. Otóż aplikacja zakomunikowała mi, że operacja usunięcia procesu nie jest możliwa, ponieważ w systemie istnieją obiekty zależne od wyżej wymienionego.  

Ok. Wykonałem szybki rzut oka do tabeli zależności i znów spotkała mnie niespodzianka. Lista okazała się być pusta.

„Ki diabeł?” pomyślałem. Na szczęście szybko przypomniałem sobie, że od pewnego czasu w momencie utworzenia nowego procesu biznesowego w systemie tworzona jest automatycznie powiązane tabela zawierająca informacje o uruchomionych przebiegach. Oczywiście nie jest możliwe ręczne usunięcie tej encji, natomiast co jest istotne dla naszego przypadku – może posiadać ona zależności blokujące usunięcie jej oraz powiązanego procesu.

Sprawdziłem listę zależności dla encji i…. tajemnica została rozwiązana. Tabela powiązana z procesem biznesowym posiada własne zależności, niezależne od nadrzędnego przebiegu, z których niektóre mogą blokować jej usunięcie i w efekcie tego usunięcie procesu.  

Rozwiązanie problemu polegało oczywiście na pozbyciu się z systemu zależności encji. Po wykonaniu tej operacji usunięcie powiązanego procesu biznesowego zakończyło się oczywiście sukcesem.

Total Views: 466 ,