Podsumowanie pierwszego półrocza 2022

Pierwsza połowa roku 2022 jest już za nami. Dla mnie osobiście związana była ona przede wszystkim ze zmianą miejsca zatrudnienia oraz roli, którą dotychczas pełniłem. Poprzedni rok spędziłem głównie na realizacji zadań technicznych, a także wspierając mniej doświadczonych kolegów na pewnym dużym wdrożeniu systemów CRM oraz Sesam w sektorze publicznym. W nowym miejscu pracy wszedłem w rolę lidera zespołu inżynierów, a do moich zadań należało przede wszystkim organizacja prac całego zespołu oraz w razie potrzeb wsparcie jego członków realizujących zadania na wielu różnych projektach.

Ponieważ blog, na który trafiłeś czytelniku, ma charakter techniczny, nie będę pisał w tym miejscu o moich obowiązkach związanych z planowaniem prac programistów, rekrutacją, oraz szeroko pojętym z zarządzaniem zespołem i rozwojem jego członków. Skupię się natomiast na części moich zawodowych obowiązków związanych z technologią, a konkretnie jej obszarami, którymi zajmowałem się przez ostatnie pół roku.

Programowanie

Muszę z przykrością stwierdzić, że w omawianym półroczu nie było tego wiele. Poza drobnymi rozwiązaniami klasy POC (proof of concept) nie dane było mi uczestniczyć w żadnym projekcie w roli programisty i brać na przysłowiową „klatę” zadań związanych z implementacją określonych funkcjonalności. Jest to lekki „smuteczek” z mojej strony, ponieważ pisanie kodu było zawsze jednym z tych elementów pracy, który sprawiał mi najwięcej frajdy. Póki co zostaje mi więc realizacja kilku prywatnych „pet projects” oraz nadzieja, że kolejne „zawodowe” półrocze będzie wyglądać nieco lepiej w tym obszarze 😊.

Automatyzacja oraz zarządzanie jakością kodu

Powyższe kwestie są od dawna moim konikiem oraz obszarem, który w moim przekonaniu jest (zwłaszcza w mniejszych projektach) często i niesłusznie ignorowany przez integratorów systemów IT, dostarczających rozwiązania Power Platform i Dynamics 365. Na szczęście w ostatnich latach Microsoft sam zauważył konieczność uporządkowania obszarów takich jak zarządzanie wersją, automatyzacja testów i wdrożeń implementacja Git Flow (lub podobnego procesu) oraz integracja z systemami umożliwiającymi statyczną analizę kodu źródłowego w czasie projektów wdrożeń swoich systemów biznesowych. Dzięki rozwiązaniom w rodzaju: ALM Accelerator for Power Platform, Power Platform Build Tools for Azure DevOps lub GitHub Actions for Microsoft Power Platform budowa procesów umożliwiających automatyzacje stała się dostępna jak nigdy wcześniej. Praktyki, które w dojrzałych organizacjach oraz projektach programistycznych są standardem, wkroczyły również do świata rozwiązań low-code i staram się je zawsze promować i stosować na projektach, w które jestem zaangażowany.   

Integracje

Jeszcze całkiem niedawno temat migracji danych oraz integracji z systemem Dynamics CRM/365 sprowadzał się w praktyce do hasła: „SQL Server Integration Services plus KingswaySoft” 😉. Natomiast współcześnie metod umożliwiających przenoszenie danych między Dataverse i innymi systemami jest dużo więcej. W ramach samej platformy Microsoftu mamy możliwość użycia usług takich jak: Azure Synapse, Azure Data Factory (w wersji „natywnej” lub SSIS), Microsoft Logic Apps, Power Automate, Data Flows i jeszcze pewnie kilku innych, nie wspominając o dedykowanych rozwiązaniach i platformach integracyjnych już posiadanych już przez klientów. W kontekście wymagań biznesowych, technicznych oraz związanych z bezpieczeństwem, a także kosztami użycia, dobór oraz rekomendacja właściwej platformy do budowy rozwiązania spełniającego potrzeby klienta może nie być banalną sprawą. O błąd, efektem którego może być utrudnienie sobie życia oraz problem z „dowiezieniem” wymagań biznesowych, albo kosztami niewspółmiernymi do osiągniętych korzyści, jest w tym przypadku nietrudno.

Podsumowując – ostatnie półrocze stało dla mnie (technicznie) głównie pod znakiem szeroko-pojętego DevOpsa oraz projektowania rozwiązań integracyjnych między repozytorium Dataverse i istniejącymi systemami klientów, oraz wybitnie, jak chyba nigdy wcześniej w przeszłości, niedużej liczby napisanych linijek kodu. A ponieważ ekosystem rozwiązań Microsoftu, z którymi od wielu lat pracuję (Dynamics 365, Power Platform, .NET, Azure) cały czas zmienia się i ewoluuje – przyszłość zapowiada się co najmniej ciekawie 😉.   

Total Views: 230 ,