Entity Framework

There is 1 article in this category

ASP.NET Identity i Entity Framework w podejściu „Database First”

Jakiś czas temu miałem przyjemność pracy przy aplikacji webowej (ASP.NET MVC) wykorzystującej do uwierzytelniania framework ASP.NET Identity. Założenia projektu były następujące: Korzystamy z istniejącej bazy użytkowników (SQL Server), utworzonej wcześniej…