Power Apps

There are 5 articles in this category

Słów kilka na temat przypuszczalnej śmierci zasobów sieciowych w aplikacjach Power Apps sterowanych modelem

20 października 2020

Power Apps

Architektura bibliotek rozszerzeń platformy Common Data Service

Intro W dzisiejszym odcinku cyklu poświęconego wzorcom projektowym przyjrzymy się możliwym sposobom organizacji kodu rozszerzeń platformy Common Data Service (CDS) oraz systemu Dynamics 365 Customer Engagement. Przeanalizujemy stosowane podejścia zarówno…